Telefon: 733 066 199E-mail: info@krainamarzen.edu.pl

Program dydaktyczny Przedszkola zapewnia dzieciom doskonałe przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej uwzględniając przy tym pełen, harmonijny i wszechstronny rozwój (intelektualny, fizyczny, społeczny, emocjonalny oraz twórczy). Szeroki wachlarz zajęć inspiruje dzieci do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Poprzez zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, dramę), wiele zabaw sportowych i edukacyjnych rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność przedszkolaków. Pozwala to na przyswajanie wiadomości i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne w atmosferze dobrej zabawy.

Program Przedszkola jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in.:

  • Glottodydaktyka – B. Rocławskiego;
  • Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
  • Ruch rozwijający – W. Sherborne
  • Pedagogika Zabawy
  • Wczesna nauka czytanie – metodą symultaniczno – sekwencyjną
  • Drama
  • Origami
  • Wybrane elementy pedagogiki Marii Montessori  Maria Montessori
  • Metoda wychowania muzycznego – Carla Orffa

Ważna jest dla nas KSIĄŻECZKA – Książka „uczy, bawi, wychowuje”

Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, z wyobraźnią. Aby ukształtować u naszych wychowanków właściwą postawę czytelniczą utworzyliśmy przedszkolne Kąciki Książki. Zawierają interesujące, barwne książeczki, dzieci mają do nich łatwy dostęp. W kąciku organizowane są też interesujące wystawy tematyczne. Chętnie spędzają tu czas dzieci ze swoimi paniami, które czytają im  znane i lubiane bajki, wiersze, opowiadania, oglądając piękne ilustracje, dzięki czemu rozwijają swoją wyobraźnię. Tu zawsze jest ciekawie i kolorowo! (kampania Cała Polska Czyta Dzieciom).